nu.nl

Samenwerking met NU.nl

NU.nl is uitgegroeid tot één van de bekendste nieuwssites in Nederland en verzorgt 24 uur per dag, 7 dagen in de week het nieuws. De samenwerking tussen Weekblad de Bode en NU.nl biedt de mogelijkheid om lokaal en doelgericht op het meest populaire nieuwsplatform van Nederland te adverteren.

Waarom mobiel adverteren op NU.nl?

  • Grootste nieuwsplatform
  • Lokaal & doelgericht adverteren in regionale katernen
  • Toename smartphone gebruik
  • Bereik substantieel vergroten
  • Alle doelgroepen vertegenwoordigd
  • 2.8 Miljoen bezoekers per dag

Sterke vertegenwoordiging leeftijdsgroepen

Het actuele lokale nieuws staat (op basis van GPS) op de voorpagina van de NU.nl app. Dagelijks ‘snacken’ zowel mannen als vrouwen het laatste nieuws van NU, waarbij alle leeftijden sterk vertegenwoordigd zijn.

13 - 19 jaar
20 - 34 jaar
35 - 49 jaar
50+

Bent u benieuwd wat adverteren op NU.nl voor u kan betekenen?

Start typing and press Enter to search